En Valsmelodi

En Valsmelodi

Visa vid midsommartid

Visa vid midsommartid

När skönheten kom till byn

När skönheten kom till byn